Podmienky používania portálu Slovenský cestovateľ


1. Základné informácie

 • Prístup na portál je bezplatný a nepodmienený registráciou.
 • Aj napriek našej neustálej snahe nemôžeme ručiť za správnosť uvedených informácií. V prípade ak sa jedná o nesprávne informácie máte možnosť ich pri každom mieste, meste a obci nahlásiť tlačidlom "Problém".
 • Portál, ako aj jeho jednotlivé časti sú chránené zákonom č. 185/2015 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov.
 • Nezodpovedáme za obsah pridaný používateľmi (fotky, texty, atď.), taktiež nezodpovedáme za porušovanie práv duševného vlastníctva ani iných práv používateľmi.
 • Používatelia preberajú zodpovednosť za svoj obsah a súhlasia s tým, že nebudú využívať služby portálu na účely, ktoré sú v rozpore s všeobecnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
 • Nepreberáme zodpovednosť za dostupnosť, kvalitu, obsah a prípadné škody spôsobené používaním internetových stránok tretích strán, na ktoré odkazuje tento portál formou odkazov.
 • Registráciou na portáli nám dávate súhlas na zasielanie informácii o udalostiach (raz za týždeň), článkoch (raz za 2 mesiace) a o nových miestach (raz za 3 mesiace) na váš registračný email. Zasielanie si môžete kedykoľvek vypnúť vo svojom profile.
 • V prípade ak zistíme že váš email sa stal neaktívnym, zrušíme vám prístup ku spravovaným miestam a obciam. Predídeme tak situácii že by ich nemal kto spravovať.

2. Súkromie

 • Zhromažďujeme obsah a ďalšie informácie, ktoré poskytujete pri používaní portálu, napríklad keď si registrujete účet, vytvárate nové miesto, udalosť alebo článok. Môže to zahŕňať informácie o obsahu, ktorý poskytujete, napríklad miesto a čas vytvorenia fotky alebo dátum vytvorenia súboru.
 • Zhromažďujeme informácie o tom, ako používate portál za účelom jeho ďalšieho vylepšenia. Napríklad informácie o frekvencii prihlasovania, zobrazených miestach, článkoch a mestách a obciach a kliknutí na externé webové odkazy.
 • V prípade ak sa na stránke vyskytne chyba tak sú zozbierané informácie, ktoré nám pomôžu ju znovu zreprodukovať a následne opraviť. Patrí sem čas udalosti, ip adresa, user-agent prehliadača, jazyk zariadenia na ktorom bol web zobrazený, názov a verzia webového prehliadača a operačného systému. Tieto údaje sú okamžite po opravení danej chyby zmazané.
 • Všetky informácie, ktoré o vás zozbierame v žiadnom prípade neposkytujeme tretím stranám.
 • Vaše súkromie rešpektujeme a preto vašu adresu, ktorú môžete dobrovoľne vyplniť, zmeniť, či úplne zmazať vo vašom profile využijeme len na navigáciu v mape.
 • Vaše meno a priezvisko, ktoré môžete no nemusíte poskytnúť slúži výlučne pre potreby kontaktu z našej strany, ako meno v komentároch a ako meno autora článkov.
 • Ak máte vytvorený používateľský účet tak ho môžete kedykoľvek zmazať podľa informácií v sekcii 7.
 • Všetky údaje, ktoré sú spojené s vašim účtom uchovávame až do doby jeho zmazania.
 • Informácie o súboroch cookie nájdete na samostatnej stránke.
 • Tento portál využíva pre svoje ďalšie vylepšovanie a štatistické účely službu Google Analytics, ktorá o vás môže zbierať informácie ako je IP adresa, jazyk prehliadača a iné.

3. Zdieľanie obsahu a informácií

 • Informácie, ktoré zverejníte ostávajú vaším vlastníctvom a zaväzujeme sa, že ich nebudeme šíriť ďalej.
 • Všetok obsah, ktorý vytvoríte máte právo zmazať kontaktovaním na email info@www.slovenskycestovatel.sk.
 • Váš zverejnený obsah je voľne dostupný na internete. K týmto informáciám majú prístup aj ľudia, ktorí nie sú registrovaní na portáli.
 • Každý používateľ má právo pridať ľubovolné množstvo miest, udalostí, článkov a ďalšieho obsahu, avšak ak to bude akýmkoľvek spôsobom zneužívať môže mu byť táto možnosť odobraná.
 • Je zakázané pridávať obrázky, ktoré obsahujú akúkoľvek formu reklamy, vodoznakov či odkazov na iné weby. Takéto obrázky budú okamžite zmazané.
 • Je zakázané zverejňovať články, ktoré slúžia ako prelink s ďalšími informáciami, či celým článkom na inom webe.
 • Vyhradzujeme si právo kedykoľvek upraviť obsah, ktorý ste pridali na tento portál bez potreby informovať vás o zmene.

4. Bezpečnosť

 • Nie je povolené nahrávať na portál škodlivé kódy, vírusy a podobne.
 • Nesmiete sa snažiť nijakým spôsobom zámerne porušiť, obmedziť či inak zmeniť funkčnosť portálu.
 • Svoje prihlasovacie údaje môžete prezradiť inej osobe len na vlastnú zodpovednosť. Za prípadné následky na dotknutom účte nenesieme zodpovednosť.
 • Nesmiete sa registrovať inou emailovou adresou ako tou, ktorá vám patrí. V prípade, ak by sa skutočný vlastník dotknutej emailovej adresy dožadoval registrácie účtu tak mu to umožníme a vy stratíte prístup ku svojmu účtu.

5. API (Application programming interface) prístup k údajom a widgety

6. Ochrana autorských práv

 • Používateľ ktorý pridá fotky prehlasuje, že je autorom fotiek alebo je oprávnený takéto fotky pridať a zároveň udeľuje portálu súhlas (licenciu) k ich zverejneniu výhradne na tomto portáli bez nároku na odmenu.
 • Pre prípad porušenia autorských práv používateľom, je používateľ povinný, ak si uplatní voči nám tretia strana nároky z neoprávneného použitia diela alebo iné nároky, bezodkladne poskytnúť všetku súčinnosť potrebnú na ochranu práv prevádzkovateľa.
 • Nezodpovedáme za obsah príspevkov pridaných používateľmi, taktiež nezodpovedáme za porušovanie práv duševného vlastníctva ani iných práv používateľmi. Každý používateľ preberá zodpovednosť za obsah ním zverejnený na tomto portáli.
 • Používateľ je oprávnený označiť fotky, ktoré pridá ako dielo v zmysle autorského zákona svojím menom alebo pseudonymom, ktoré bude pri fotkách trvalo zobrazené.
 • Používateľ sa zaväzuje, že na portál nebude pridávať obsah, najmä fotky, ktoré sú v rozpore s dobrými mravmi a so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

7. Zmazanie účtu

 • Váš používateľský účet bude kompletne zmazaný vrátane dát s ním asociovaných, pričom:
 • Profily vašich miest, článkov a obcí vrátane ich prislúchajúcich dát budú prevedené do vlastníctva portálu
 • Udalosti, ktoré ste pridali budú prevedené do vlastníctva portálu
 • Vaše fotky nebudú zmazané a naďalej budú obsahovať vaše meno ako autora
 • Vaše komentáre budú zmenené na anonymného používateľa
 • Vaša prípadná spätná väzba bude zmazaná

8. Vylúčenie zodpovednosti za rezerváciu a dáta o ubytovaniach z booking.com

 • V prípade rezervácie ubytovania prostredníctvom booking.com sú platobné ako aj kontaktné informácie o vás uchovávané výhradne spoločnosťou Booking.com B.V.
 • V žiadnom prípade nezodpovedáme za správnosť informácií uvedených na booking.com
 • Nezodpovedáme za presnosť názvov či vybavenia jednotlivých ubytovaní u nás zverejnených, nakoľko sú prevzaté z booking.com

9. Iné

 • Máte právo si vyžiadať všetky informácie, ktoré o Vás (vašom účte) uchovávame. Ak máte záujem o tieto dáta kontaktuje nás na info@www.slovenskycestovatel.sk.
 • Na tomto mieste je dostupná vždy najnovšia verzia podmienok používania, ktorá aktuálne platí.
 • Vyhradzujeme si právo kedykoľvek meniť alebo dopĺňať tento portál vrátane týchto podmienok podľa svojej potreby.
 • Ak sa niektorá časť týchto podmienok ukáže byť nesplniteľnou, zvyšná časť bude platiť i naďalej.
 • Ak sa nám nepodarí uplatniť niektorú časť týchto podmienok, neznamená to ich celkové zrušenie.
 • Bez nášho súhlasu nesmiete prenášať žiadne z vašich práv a povinností vyplývajúcich z tohto vyhlásenia na nikoho iného.

Odber noviniek

Pravidelné informácie o nových udalostiach, zaujímavých výletoch a článkoch.