V okolí zobraziť viac

Miesta a výlety
Ubytovanie

Predpoveď počasia

Dolný Kubín - erb

Dolný Kubín

Mesto Dolný Kubín© Maia Roman
Mesto Dolný Kubín© Maia Roman
Prvá zmienka Rozloha Počet obyvateľov Nadmorská výška
rok 1235 55,05 km² 18 550 468 m n. m.

Udalosti zobraziť predchádzajúce

Plagát Michal Machciník: Subfossil Turnover / Subfosílny obrat

Michal Machciník: Subfossil Turnover / Subfosílny obrat

18. 5. 2023   –   15. 10. 2023 Oravská galéria

Výstavný projekt je výstupom dva roky trvajúceho výskumu a multimediálnej práce Michala Machciníka (*1989). Subfosílny obrat predstavuje výsledky výskumu nájdených subfosílnych drevín ako odtlačkov života prírody bez zásahu človeka, so zámerom jej autentického zachovania v priestore i čase a bez narušenia jej biologickej rovnováhy. Človek s ňou v prípade Machciníka komunikuje vlastným, neinvazívnym spôsobom, ktorý ďalej rozvíja v naratívoch vystavených objektov. Tie sú konštruované človekom - umelcom, no vznikli v úzkom prepojení s prírodou, ktorá ich sama vyčlenila, zapožičala alebo vrátila.

Plagát Ján Vasilko - Konštruktér mesta

Ján Vasilko - Konštruktér mesta

6. 7. 2023   –   8. 10. 2023 Oravská galéria

Oravská galéria v Dolnom Kubíne prináša prvú samostatnú výstavu popredného slovenského maliara Jána Vasilka (1979), ktorý patrí k prvým úspešným absolventom košickej katedry umení a intermédií, k silnej skupine mladej nastupujúcej generácie tejto školy (medzi nimi Lucia Dovičáková, Svetlana Fialová, Jaroslav Kyša, Matúš Lányi, Boris Sirka, Vlasta Žáková atď.).

Plagát Lucia Papčová & Štefan Papčo – Ďalšie leto / Summer Again

Lucia Papčová & Štefan Papčo – Ďalšie leto / Summer Again

6. 7. 2023   –   8. 10. 2023 Oravská galéria

Výstavný projekt pod názvom ĎALŠIE LETO / SUMMER AGAIN v autorskej koncepcii Lucie PAPČOVEJ a Štefana PAPČA ponúka reflexiu na tému slobody a následnej pozitívnej a negatívnej deštrukcie. Uvedené tematické zameranie vychádza z aktuálnej spoločensko-politickej situácie a jej dopadu na individuálne životy ľudí, odhliadnuc od ich národnosti. Sloboda voľného pohybu jednotlivca a jeho únik do horského prostredia, únik pred vojnou do jej epicentra za vidinou slobody, dôsledky deštrukcie krajiny na osobné životy a naopak. Čo ľudí spája a čo ich rozdeľuje?

Plagát Braňo Jánoš – Príbeh krajiny / Kresby 1987 – 2022

Braňo Jánoš – Príbeh krajiny / Kresby 1987 – 2022

26. 5. 2023   –   10. 9. 2023 Oravská galéria

Výtvarné dielo banskoštiavnického rodáka Braňa Jánoša sa dá vo všeobecnej rovine charakterizovať slovami poctivosť, pravdivosť, minucióznosť, dôkladnosť a umeleckoremeselná zručnosť. Hlavný prúd jeho tvorby, jeho závesné obrazy, pri ktorých využíva kombinovanú techniku, sú okrem týchto atribútov poznačené aj ďalšími aspektami jeho tvorivosti, ktorými sú fantázia, snivosť, magickosť, zmysel pre zdobnosť, výpravnosť, aplikovanie symbolických odkazov a významových vrstiev. Obsahom výstavy Príbeh krajiny, s podtitulom Kresby 1987 – 2022, je o niečo menej známa oblasť tvorby Braňa Jánoša, ktorou je jeho kresba.

Plagát Martin Augustín: Zrkadlo duše

Martin Augustín: Zrkadlo duše

30. 3. 2023   –   2. 7. 2023 Oravská galéria

Autorská výstava Zrkadlo duše mapuje vyše tri dekády výtvarnej tvorby a života slovenského výtvarníka Martina Augustína (nar. 1968), ktorý svoje vysokoškolské štúdiá absolvoval na pražskej UMPRUM. Ako sám umelec tvrdí, „hranica medzi životom a výtvarnou tvorbou neexistuje“. Aj preto táto výstava nie je koncipovaná ako tradičná akademická expozícia, ale ako púť časom, počas ktorej sa zlomky poznania skladajú do obrazu estetiky krásy. Obsahovo vychádza z autorovej reprezentatívnej monografie, ktorá pred dvomi rokmi vyšla vo vydavateľstve IKAR.

Plagát Kristína Mésároš - Súmrak úsvitu

Kristína Mésároš - Súmrak úsvitu

12. 10. 2023   –   7. 1. 2024 Oravská galéria

V Oravskej galérii predstaví svoje diela maliarka Kristína Mésároš, ktorá na scénu vstúpila v prvej dekáde 21. storočia a svoju tvorbu úspešne prezentuje doma i v zahraničí. Návštevníkom a návštevníčkam galérie v Dolnom Kubíne predstaví prierez svojou tvorbou. V rámci mnohých smerov a tendencií, súvisiacich napríklad s otázkami pamäte, identity alebo spoločensko-kritických prúdov si Mésároš nachádza vlastnú, veľmi jedinečnú cestu. Formovanie jej autorského programu je silno poznačené cestovateľskou skúsenosťou a dotykom “iného” v exotických krajinách.

3 € Dospelí
0,50 € Deti
Plagát Ľubomíra Chylová Sekerášová - Supernatural

Ľubomíra Chylová Sekerášová - Supernatural

12. 10. 2023   –   7. 1. 2024 Oravská galéria

Maliarka Ľubomíra Chylová Sekerášová, pochádzajúca z Oravy, sa po prvýkrát predstavuje s autorskou výstavou na pôde Oravskej galérie. Jej tvorba je prepojená s rodným regiónom najmä vo viditeľnej podobe - ide o oravskú prírodu. Je nielen kulisou, ale živým aktérom obrazu, divokým, nespútaným elementom, ktorý tvorí opozíciu voči ľudskému elementu. Oravu v sebe nesie i v podvedomom svete a spomienkach z detstva, z ktorých prirodzene prichádza impulz, okolo ktorého vznikajú mnohé jej diela. Zároveň vychádza z obrazového okruhu súčasného človeka: zo svetovej popkultúry, z vplyvu vizuality a myšlienkového sveta romantizmu, náboženstiev a spirituálnych symbolov.

3 € Dospelí
0,50 € Deti
Plagát Branislav Kristín / Príbeh tisíc a jednej čiary

Branislav Kristín / Príbeh tisíc a jednej čiary

15. 9. 2023   –   19. 11. 2024 Oravská galéria

Výstava maliarskej tvorby Braňa Kristína kladie dôraz na čiaru, ktorá sa pod vplyvom zmeny techniky mení na gestickú líniu. Tú vo svojom tvorivom procese vrství, odkrýva, maže, znovu objavuje, odtláča, ryje a opäť kreslí. Vytvorené kompozície farebne dotvára, experimentuje s nimi a následne ich spája do nových obrazových príbehov. V maľbe sa prelínajú motívy kresliarskych a grafických techník prenesené akrylom na plátno. Dynamickým gestom stiera pôvodný motív. Štrukturálne, farebné i monochromatické kompozície vychádzajú z materiálového experimentu kvasinkového procesu. V štrukturálnej abstrakcii sa objavujú drobné štruktúry kvasinkových bubliniek.

3 € Dospelí
0,50 € Deti

Výlety v okolí mesta Dolný Kubín zobraziť viac

Odber noviniek

Pravidelné informácie o nových udalostiach, zaujímavých výletoch a článkoch.

Problém s mestom Dolný Kubín?